My, katolicy, świeccy i duchowni, wyrażamy głęboki żal z powodu przestępstw na tle seksualnym popełnionych przez księży polskiego Kościoła katolickiego. W pełni solidaryzujemy się z ofiarami tych przestępstw – dziećmi i dorosłymi. My, katolicy, czujemy się odpowiedzialni za Kościół, który współtworzymy, dlatego jako wspólnota wierzących chcemy dzisiaj powiedzieć wszystkim skrzywdzonym: jesteśmy z Wami.

Żądamy, aby Konferencja Episkopatu Polski jasno i wyraźnie przeprosiła ofiary przestępstw seksualnych za brak stanowczych działań nakierowanych na pomoc ofiarom.

Chcemy, aby Kościół był przestrzenią bezpieczną, w której w sposób wzorcowy realizowane jest prawo miłości Boga i bliźniego. Chcemy, aby nasi pasterze prowadzili nas nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem własnego życia zgodnego z ewangelią.

Wzywamy biskupów polskiego Kościoła katolickiego: usłuchajcie głosu ludzi wierzących i nawróćcie się. Wzywamy Was do podjęcia publicznej pokuty za grzechy zaniedbania i zaniechania przy wyjaśnianiu zgłoszonych przestępstw pedofilii i innych przestępstw o charakterze seksualnym. My, wierzący, będziemy Was w tej pokucie wspierać modlitwą.

My, katolicy, przyjdziemy do naszych kościołów w niedzielę 07 kwietnia 2019, by wspólnie się modlić. Przypniemy do naszych ubrań czerwone wstążki, aby w ten sposób wyrazić naszą solidarność z ofiarami.